Spolupráce se seniory pokračuje Novinky

Dne 24. 2. jsme se opět pokusili utužit spolupráci s Klubem seniorů Podhoří Zlín, tentokrát blokem přednášek se zaměřením na zdravý životní styl, pohyb a prevenci dvou, bohužel velmi častých onemocnění, diabetu mellitu a kolorektál­ního karcinomu. Studentky 1.ročníku oboru Všeobecná sestra si při připravily prezentace i s praktic­kými ukázkami, posluchači dostali prostor pro otázky a diskusi a daných tématech. Na závěr společného dopoledne proběhlo měření tlaku u zájemců, čehož využila většina zúčastněných.

Andrea Bílková