PRÁVNÍ ASPEKTY OŠETŘOVATELSTVÍ Novinky

Jednou z aktivit střediska praxí je okruh činností spojených s právními aspekty poskytování ošetřovatel­ské péče.Budoucí zdravotníci z třetích ročníků zapojení do projektu si pod vedením mentorky z Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Ing. Anety Horákové, zkusili zpracovat téma z pracovně právní oblasti, konkrétně personální problematiku. Cílem zadání bylo spočítat si reálnou mzdu nelékařského zdravotnic­kého pracovníka v třísměnném provozu. Na základě indicií poskytnutých při přednášce mentorkou měli možnost poznat, které faktory a do jaké míry mohou v reálném provozu ovlivnit výši vyplacené mzdy. Žáci pracovali na plnění úkolu ve dvou skupinách pod vedením svých učitelek odborné praxe. Závěrečná vyhodnocení aktivit proběhla v pondělí 2. a ve středu 4. března 2015. Vzhle­dem k nezkuše­nosti a náročnosti tématu využili žáci nabízených konzultací s mentorem a úkol úspěšně dokončili.

Helena Fremlová