VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Novinky

Pod vedením mentorky – vedoucí nutriční terapeutky Michaely Hrbáčkové z Krajské nemocnice T. Bati, a. s. se 27 žáků třetího ročníku oboru zdravotnický asistent sešlo v pondělí 16. března k prezentaci výsledků své práce. Pod vedením učitelek praktické výuky připravovali prezentace na zadaná témata: Výživa dětí a Výživa seniorů. Při přípravě prezentace využili poznatků a praktických zkušeností, které již získali během studia na naší škole. K doplnění informací využili také zdroje aktuálních informací, především z literatury a odborných časopisů.

Helena Fremlová