ADMINISTRATIVA V PRAXI ZDRAVOTNICKÉHO ASISTENTA Novinky

V měsíci březnu se žáci třetích ročníků věnovali další aktivitě zahrnuté pod sjednocujícím označením Administra­tiva v práci zdravotnic­kého asistenta. Důraz byl kladem na pochopení významu propojení kvality poskytované péče a důležitosti jejího pečlivého dokumento­vání. Žáci na modelovém příkladu pacienta s konkrétní diagnózou pracovali metodou ošetřovatel­ského procesu. Provedli rozbor stavu nemocného, naplánovali podrobně jednotlivé kroky péče o něj a vše pak řádně zdokumento­vali ve zdravotnické dokumentaci. Pracovali ve dvou skupinách pod vedením mentorky – manažerky rizik Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Závěrečná hodnocení proběhla v termínech 18. a 30. března 2015

Helena Fremlová