Zimní výcvikový kurz 1.Z Novinky

Ve dnech 23.2 – 27.2 2015 se studenti 1. ročníku oboru vzdělávání Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili zimního výcvikového kurzu, který probíhal ve Sporthotelu Kurzovní spolu s účastí lektorů PROFI Rescue Radimem Vaculou a Josefem Pražákem. V průběhu kurzu se studenti seznámili se zásadami pohybu a chováním v horském prostředí a na sjezdových tratích, se základním vybavením pro pobyt v horách, s organizací záchranných prací v lavinovém terénu, sondováním a vyhledáváním zasažených osob, navštívili Horskou službu, kde se seznámili s její historií a organizací. Dále si procvičili hledání zavalených osob lavinou pomocí přístroje Pips, sondování a vykopávání zasažených osob, transport raněných pomocí transportního a svozového vybavení v terénu, naučili se poznat stupeň lavinového nebezpečí a jednotlivě si zkusili simulaci zavalení sněhovou vrstvou. Vše bylo završeno simulací záchranné akce a testem teoretických znalostí.

Andrea Bílková