Akreditované kvalifikační kurzy Novinky

Účastníci akreditova­ného kvalifikač­ního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných, který probíhal od 31. října 2014 na naší škole, završili své snažení úspěšným vykonáním praktické i teoretické závěrečné zkoušky ve dnech 23. a 26. ledna 2015. Osvěd­čení MZ ČR získalo k výkonu toho zdravotnic­kého povolání 9 absolventů. Úspěšně zakončili své snažení i frekven­tanti akreditova­ného kvalifikač­ního kurzu Sanitář, kteří svůj kurz zahájili 21. října 2014. Prak­tickou zkoušku vykonali ve dnech 20. a 21. ledna 2015 na ošetřovacích jednotkách CKG v KNTB a.s. Zlín, teoretickou zkoušku pak dne 27. ledna 2015. Osvěd­čení k výkonu zdravotnic­kého povolání sanitář tak obdrželo 15 absolven­tů.

Marta Malaníková