Informace o škole

Novinky

 • Přírodovědný klokan

  Ve středu 15. října 2014 se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků oboru Zdravotnický asistent školního kola soutěže z biologie, chemie, fyziky a matematiky – Přírodovědný klokan. Soutěž vyhrála žákyně 2.B Barbora Kopřivová, druzí v pořádí se umístili žáci 2.A Karolína Odstrčilová a Jakub Škrabana, třetí místo obsadila rovněž žákyně 2.A Anna Pagáčová. Gratulujeme.

  Mgr. Martina Dvořáčková

 • Daruj krev, daruješ život

  V pátek 17.10. 2014 se opět společně darovalo na Transfúzním oddělení KNTB ve Zlíně. 15 studentů se odhodlalo pomoct dobré věci a darovat svou krev a tím vstoupit do Klubu dárců krve na naší škole. Díky patří všem dárcům i těm, kteří chtěli a nemohli. Prvodárci dostali odznak kapky krve a těší se na další odběr. :) Krev darovali: Monika Dočkalová, Klára Sedláčková, Eva Schieferdec­kerová, Karla Maštalíková, Katka Čížová, Pavlína Doláková, Lucie Kupčáková, Robin Chernel, Katka Kolaříková a Karolína Mikulcová. Daruj krev, daruješ ži­vot.

  Mgr. Karolína Maráková

 • Knihy ve žlutém

  Otevřeli jsme 15. října 2014 mobilní žlutou knihovnu v budově naší školy. Pro naše sousedy v okolí slouží žlutá skříňka u vchodu do budovy.

  Připravili jsme pro naše žáky, žákyně, studenty i studentky příjemné prostory k četbě. Princip naší knihovny je jednoduchý. Knihy jsou umístěny ve skříňkách foyeru žlutého patra. Půjčování knih není omezeno otvírací dobou. Čtenáři se řídí jednoduchým výpůjčním řádem. Knihy poskytli pedagogové a přátelé školy. V jarních měsících bude otevřena terasa školy, a tak se prostor k relaxaci ještě znásobí.

  Filozofie využití všech prostor naší budovy začíná právě žlutou knihovnou a bude pokračovat v dalším období novými aktivitami. Ve spolupráci s našimi žáky a studenty upravíme všechna p­atra.

  Pro veřejnost jsou knihy připraveny ve venkovní skříňce u vchodu školy. Věříme, že okolí myšlenka zaujme a využijí naší nabídky k posezení s knihou.

  Mgr. Danuše Gregušová

 • Pohár Josefa Masopusta

  Dne 9. 10. 2014 se konalo okresní kolo ve fotbale. Hned v prvním zápase naši žáci narazili na silné družstvo chlapců z Gymnázia. První poločas byly síly vyrovnané, ve druhém se projevila lepší herní činnost našich soupeřů. Za velkou bojovnost děkujeme.

  Matěj Koňařík

 • Kurz horské záchranné služby

  Ve dnech od 29.9. – 3.10. 2014 se třída záchranářů 3. ročníku zúčastnila výcviku horské záchranné služby za přítomnosti profesionál­ních hasičů lezců z Brna, který byl zaměřen na praktické zvládnutí pohybu ve skalním terénu za použití lanových technik a na seznámení se s prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Kurz zahrnoval seznámení se s jistícími a záchrannými pomůckami, slaňování, výstup po laně, přemostění řeky, transport zraněných přes řeku. A nakonec si naši studenti vyzkoušeli záchrannou akci nejen v jeskyni, ale i v nočních podmínkách, což pro ně bylo velkou zkušeností.

  Mgr. Eva Aujeská

 • Zapojili jsme se do projektu Krokus...

  Naše škola se zapojila do projektu Krokus, jehož cílem je připomenout oběti holocaustu. V rámci projektu jsme zasadili před budovou školy asi 240 cibulek krokusů. Žlutá barva květů symbolizuje žlutou hvězdou, kterou museli Židé během druhé světové války nosit. Když na jaře krokusy vykvetou, připomenou nám jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších, jenž zemřely během šoa.

  Veronika Chromková, Lucie Konečná – žákyně 2. B

  Mgr. Veronika Meitnerová

1 62 117 118 119 120 121 122 123
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy