Platba stravného Žáci a studenti – Stravování

Ceník stravy
Snídaně36 Kč
Oběd 40 Kč
Večeře 37 Kč
Celodenní strava 113 Kč

Po odevzdání přihlášky obdrží strávníci číslo účtu a variabilní symbol pro zaplacení stravného.
Poplatek za stravování je hrazen zálohově bezhotovostní platbou
Pouze ve výjimečných případech lze stravování zaplatit v hotovosti u vedoucí ubytování a stravování.

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ

Celkové vyúčtování (vrácení zůstatků) se provádí výhradně na konci studia.
Zůstatky automaticky přechází školními ro­ky.

V jiném termínu lze vrátit přeplatek pouze v případě ukončení studia, ukončení stravování nebo pokud zákonný zástupce žáka nebo student písemně požádají ředitele školy prostřednic­tvím vedoucí ubytování a stravování o vrácení přeplatku s uvedením důvodu hodného zřetele.

  • Do výše 1000,– Kč se vrací přeplatek v hotovosti vedoucí ubytování a stravování.
  • Nad 1000,– Kč se vrací přeplatek bezhotovostně na účet uvedený v Žádosti o vrácení přeplatku.

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet