KNTB Žáci a studenti – Partneři praxe

V Krajské nemocnici T. Bati, a.s. absolvujete praktické vyučování a odbornou praxi téměř všichni.

Výuka probíhá na pracovištích ambulancí a standardních oddělení interního, chirurgického a pediatrického typu, na JIP, ARO, operačních sálech, porodních sálech, urgentním příjmu.

Praktické vyučování výuku zajišťují učitelky odborných předmětů, externí vyučující a staniční (event. jimi pověřené) sestry, se kterými odborné učitelky úzce spolupracují.

Pracovníci KNTB a.s. s námi spolupracují také při zajištění odborných exkurzí a stáží, soutěží první pomoci, festivalů kazuistik SZŠ a VOŠZ, odborných seminářů, včetně semináře kariérového poradenství pro žáky a studenty absolventských ročníků, a­pod.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet