Europass Žáci a studenti – Dokumenty

Dodatek k osvědčení v elektro­nické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde ve formátu pdf. Jsou k dispozici v českém, anglickém a německém jazyce.

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Školní rok 2021/22

53–41-M-01 Zdravot­nický asistent

českypdf82 kBp­řed 4 měsíci anglickyp­df82 kBpřed 4 měsíci německypdf84 kBp­řed 4 měsíci

53–41-H-01 Ošetřo­vatel

českypdf89 kBp­řed 4 měsíci anglickyp­df89 kBpřed 4 měsíci německypdf91 kBp­řed 4 měsíci

Školní rok 2020/21

53–41-M-01 Zdravot­nický asistent

českypdf84 kBp­řed rokem anglickyp­df83 kBpřed rokem německypdf85 kBp­řed rokem

53–41-H-01 Ošetřo­vatel

českypdf87 kBp­řed rokem anglickyp­df87 kBpřed rokem německypdf88 kBp­řed rokem

Národní centrum Europass ČR spravuje databázi dodatků

Dodatek k osvědčení

  • dokument doplňující osvědčení o středoš­kolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce)
  • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
  • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slov­ně
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v anglič­tině, němčině, francouzšti­ně)
  • lze přiložit k životopisu

Výhody dodatku k osvědčení

  • dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání
  • dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí
  • zaměstnava­telé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet