Přijímací řízení Uchazeči o studium – Diplomovaná všeobecná sestra

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra.

Kritériap­df74 kBpřed 19 dny

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na VOŠZ a mají zájem o zkrácené studium najdou bližší informace zde

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra.

Výsledková listinapdf116 kB­před měsícem

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na VOŠZ a mají zájem o zkrácené studium najdou bližší informace zde

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízenípdf73 kBp­řed 6 měsíci

Kritéria DVS – zkrácené studiumpdf99 kB­před 6 měsíci

Kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a maturitní vysvědčení je nutné dodat nejpozději 22. 6. 2022 do 8:00 hodin.

Pokud nebudete moci doložit vysvědčení do stanoveného termínu (z důvodu konání maturitní zkoušky v pozdějším termínu), budete mít možnost přihlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra proběhne 22. června 2022 a bude přijato maximálně 32 uchazečů.

Více informací k přijímacímu řízení.

Více informací ke zkrácenému studiu.

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na VOŠZ a mají zájem o zkrácené studium najdou bližší informace zde

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet