Přijímací řízení Uchazeči o studium – Diplomovaná všeobecná sestra

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízení.pdf70 k­Bpřed 4 měsíci

Kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a maturitní vysvědčení je nutné dodat nejpozději 24. 6. 2021 do 8:00 hodin.

Pokud nebudete moci doložit vysvědčení do stanoveného termínu (z důvodu konání maturitní zkoušky v pozdějším termínu), budete mít možnost přihlásit se do 2. kola přijímacího řízení.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra proběhne 24. června 2021 a bude přijato maximálně 32 uchazečů.

Více informací k přijímacímu řízení.

Více informací ke zkrácenému studiu.

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na VOŠZ a mají zájem o zkrácené studium najdou bližší informace zde

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet