Diplomovaná všeobecná sestra Uchazeči o studium

Obor diplomovaná všeobecná sestra vás připraví pro samostatné poskytování ošetřovatel­ské péče prostřednic­tvím ošetřovatel­ského procesu dospělým i větším dětem u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, včetně komunitní pé­če.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet