Adaptační pobyt 1.B Novinky

V pondělí 5. 9. 2022 jsme se zúčastnili adaptačního kurzu ve Fryštáku. Mnozí z nás nevěděli, co od adapťáku čekat. Absolvovali jsme různé aktivity, které měly přispět k lepším vztahům a vzájemné spolupráci mezi námi. Hned, co jsme dojeli na náměstí ve Fryštáku, nás čekala cesta do vesmírné základny, poté jsme se na základně všichni ubytovali a odpoledne nás čekala aktivita „rodinka Majerů“. Večer jsme si zkusili, jaké by to bylo nemít zrak, poslouchali jsme příběh o Heleně Kellerové. Další den jsme se snažili dokončit závod pana Vavrdy, trošku mokré a špinavé jsme ho nějak dokončili a za odměnu jsme si mohli zaplavat v rybníku. Večer jsme měli volný program: just dance, slaňování, fotokoutek. Po večeři nás čekala čajovna, kde jsme si mohli popovídat o šesti tématech. Čekal nás poslední den na DISu, který nám instruktoři zpříjemnili panem Vajíčkem. Nakonec jsme se rozloučili s instruktory a jeli zpátky domů.

Marta Malaníková