Exkurze v Hospici Citadela Novinky

Dnes jsme s naší třídou 4.A navští­vili místo, kde pracují andělé a pomáhají lidem na jejich poslední cestě. Smrt je součástí života a je moc dobře, že existují zařízení s paliativní péčí, které zajišťují umírajícím důstojný odchod. Děkujeme hospici Citadela, že nám tomuto tématu pomohli porozumět.

Tobiáš Adamec, 4.A