Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020 Novinky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Žáci budou se způsobem hodnocení seznámeni prostřednic­tvím školních komunikačních kanálů. Bližší informace najdete na stránkách MŠMT.

Soňa Košutová