Orientační závod žáků 2. a 3. ročníku SZŠ Novinky

V úterý 23. 5. 2017 se v areálu naší školy a přilehlé čtvrti Příluky uskutečnil orientační závod pro žáky 2. a 3. ročníků SZŠ, oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Při závodu, který probíhal za krásného slunného počasí, měli žáci za úkol v co nejkratším čase absolvovat určenou trať a co nejlépe splnit soutěžní úkoly, při kterých prokazovali svoje znalosti z environ­mentální výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí. Ze zúčastněných 15ti týmů se na stupni vítězů umístily tý­my:

1. místo – tým 3. B: A. Blanařová, M. Holá, S. Mikulcová, B. Stašková, L. Vyoralová, V. Gajdošová
2. místo – tým 3.B: R. Jančaříková, V. Nejezchle­bová, M. Totková, I. Ševčíková, B. Čičatková, K. Chromková
3. místo – tým 2.B: D. Čižmářová, A. Hnilová, N. Marcoňová, P. Matějka, J. Melichárek, I. Michalcová

Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další ročník závodu!

Andrea Bílková, Soňa Košutová