Spolupráce se seniory ve Zlíně Novinky

Spolupráce se seniory ve Zlíně pokračuje i v letošním roce v Klubu seniorů Příluky Zlín. Studentky 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra si připravily informace o stravování seniorů, prospěšnosti i rizicích některých potravin. Zaměřily se také na možnosti podpory zdravotního stavu seniorů, např. v prevenci osteoporózy anémie a dalších. Hovořily také o nových trendech ve stravování, posluchačky dostaly prostor pro otázky a diskusi na daná témata, některé si během prezentací psaly poznámky. O tom, že byl program zajímavý, svědčí kladný ohlas, radost ze setkání s mladými studentkami a také závěrečná společná fotografie. Akce proběhla 4. května v prostorách klubovny seniorů.

Miroslava Krasulová