Soutěžní den IZS 2017 Novinky

Dne 16. 5. 2017 se v areálu Amfík Bukovina na Uherskohra­dišťsku uskutečnil první ročník výchovně – vzdělávací akce „Soutěžní den Integrovaného záchranného systému“. Tato pohybově vědomostní soutěž v bezpečnos­tně-branných disciplinách byla určena pro žáky 8. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií Zlínského kraje. Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Policie ČR, Armáda ČR, Celní správa, BESIP, SZŠ a VOŠZ Zlín a obec Popovice si pro žáky připravili 15 soutěžních a 5 nesoutěž­ních disciplín. Konkrétně naši studenti záchranáři z 2. a 3. ročníku ověřovali znalosti soutěžících týmů v poskytování první pomoci a praktických ukázek kardiopul­monální resucitace, stavění krvácení a imobilizace zlomenin, studenti záchranáři z 1. a 2. ročníků plnili v průběhu dne roli průvodců soutěžních družstev. V závěru dne proběhly pro všechny účastníky ukázky nasazení speciálního řezacího zařízení Cobra od HZS ZK a bojového umění MUSADO od Armády České republiky. Zdroj foto – HZS ZK.

Více se o akci můžete dozvědět zde: https://youtu.be/ER9ovqwF8gQ a http://www.hzscr.cz/clanek/soutezni-den-izs-2017.aspx

Andrea Bílková