Záchranářská soutěž Den první pomoci 2017 Novinky

Ve dnech 18. – 20. května 2017 se v areálu hotelu Belária v Hradci nad Moravicí uskutečnil 11. ročníku soutěže Den první pomoci 2017, která je určena studentům studijního oboru Zdravotnický záchranář na VOŠ a VŠ v České a Slovenské republice. V průběhu náročné soutěže si mohli budoucí záchranáři v denní i noční etapě prověřit schopnost skloubení teoretických znalostí a praktických dovedností v simulova­ných náročných událostech s velmi reálně namaskovanými figuranty. Naši školu na této náročné soutěži reprezentoval smíšený tým studentů 2. a 3. ročníku, konkrétně Kristýna Bobková a Filip Kresta ze 2. ročníku a Vladimír Konrád ze 3. ročníku, kteří se umístili na pěkném 14. místě – blahopřejeme! Zdroj foto – DPP 2017.

Andrea Bílková