Seminář - specifika zásahu při dopravní nehodě Novinky

Dne 25. 5. 2017 se studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili na HZS Zlín odborného semináře na téma Specifika zásahu při dopravní nehodě, se zaměřením na vyprošťování osob z havarova­ných vozidel za použití speciální techniky. Seminář byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části byli studenti záchranáři seznámeni profesionál­ními hasiči se zásadami vyprošťování osob z havarova­ných vozidel, v praktické části absolvovali ukázku zásahu při dopravní nehodě na výcvikovém polygonu HZS Zlínského kraje. Následně mohli studenti s hasiči diskutovat o významu a použití speciální techniky a o postupech při vyprošťování osob, získané specifické znalosti a dovednosti následně využijí při svém dalším studiu a ve své budoucí profesi. Profesionál­ním hasičům z HZS Zlín a veliteli zlínských hasičů Ing. Janu Klepáčovi děkujeme za ochotu a čas se s námi podělit o své profesní zkušenosti.

Andrea Bílková