Novinky

Zářijová Praha...

Ve druhém zářijovém týdnu jsme se zúčastnili literárně historické exkurze v Praze. Navštívili jsme nejen krásné dominanty Prahy, jako je Pražský hrad, Karlův most, Petřín, ale také jsme se vzdělávali v Židovském muzeu a v Národním památníku hrdinů…

Mgr. Veronika Meitnerová

Adaptační pobyt 1.ročníků v DIS Fryšták

Ve dnech 3. – 5. září 2014 se žáci prvních ročníků oboru „zdravotnický asistent“ zúčastnili adaptačního pobytu v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Cílem bylo seznámit se navzájem s novými spolužáky, upevnit vztahy v čerstvě vznikajícím kolektivu a…

Mgr. Marta Malaníková

Den ochrany člověka za mimořádných událostí

Dne 23.4. 2014 se v areálu naší školy uskutečnilo cvičení žáky 1. – 2. ročníků SZŠ oboru Zdravotnický asistent. Týmy žáků z jednotli­vých tříd se netradiční a praktickou formou seznamovaly s postupy ochrany osob při mimořádných událostech, které…

Andrea Bílková

Ocenění zástupkyně ředitele školy Mgr. Stanislavy Kovářové

Dne 26.3. 2014 obdržela z rukou hejtmana Zlínského kraje pana Stanislava Mišáka ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace Mgr. Stanislava Kovářová, zástupkyně ředitele školy. Mgr. Stanislava Kovářová…

Hynek Steska

Návštěva Integrovaného centra Slunečnice Zlín

Dne 24. června 2014 naše třída ZA 2. B navštívila IC Slunečnice. V úvodu nás paní ředitelka Bc. Miluška Zvonařová seznámila s historií této organizace, ukázala nám prostory a vysvětlila činnost Slunečnice. Po přednášce jsme se zapojili do tvorby…

Světlana Jančaříková

Matematický klokan

V pátek 21. března 2014 řešili žáci SZŠ úlohy mezinárodní soutěže Matematický klokan. V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) byla nejlepší Barbora Kopřivová ze třídy 1.B, v kategorii Student (3. a 4. ročníky) byla nejlepší Ivana Karlíková ze třídy ZL4…

Kamil Šrubař

1 62 118 119 120 121 122
RSS