Fotogalerie Informace o škole

 • 2018

  Svátek matek v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

  V pondělí 14. 5. 2018, v odpoledních hodinách, zavítalo 7 studentů záchranářů z 1. a 2. ročníku do Krajské nemocnice T. Bati, a.s., konkrétně na oddělení Centra klinické gerontologie, aby hospitali­zovaným seniorkám u příleži­tosti Svátku matek popřáli a předali jim drobné dárky vyrobené dětmi z MŠ Čtyřlístek Kostelany nad Moravou a MŠ Academic school Zlín.

 • Návštěva anatomického muzea a planetária — Brno

  Žáci 1. ročníků oboru Zdravotnický asistent navštívili anatomické muzeum LF MU a planetárium v Brně.

 • SOS Extreme 2018

  Ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2017 se v Kytíně – Mníšku pod Brdy – Řevnicích uskutečnil jubilejní 10. ročník metodického cvičení zdravotnic­kých družstev SOS Extreme 2018. V ná­ročné konkurenci 18. týmů se tým naší školy ve složení Anna Chytilová, Denisa Mišurcová, Daniel Mikulka a Vojtěch Pavelka umístil na nádherném 1. místě!

 • OČMU

  Dne 16. 4. 2018 se v areálu Domova mládeže naší školy uskutečnilo praktické cvičení Ochrany člověka za mimořádných událostí, které bylo určeno žákům 1. – 2. ročníků SZŠ oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Nejlepším týmem při cvičení byl lektory vyhodnocen tým č. 9 ze třídy 2. B, kterému srdečně blahopřejeme!

 • Velikonoční pomlázka v KNTB, a.s.

1 2 3 4 5 6 9 17