Fotogalerie Informace o škole

 • 2019

  Seminář kariérového poradenství 2019

  Dne 5. 2. 2019 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství, určený žákům a studentům absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. V průběhu semináře byli žáci a studenti seznámení s možnostmi zaměstnání u významných poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb Zlínského kra­je.

 • 2018

  Týden zdraví na zdravce — Zlín

  V rámci Týdne zdraví se ve středu 10.10. 2018 usku­tečnil v aule školy preventivně zdravotní program, který zahrnoval workshopy s následnou ochutnávkou. Workshopy zaměřené na osvětu a prevenci zdraví s osmi stanovišti si připravili žáci 2. ročníku SZŠ. Ochutnávku pomazánek, salátů, moučníků ..... vytvořily žákyně a studentky společně s vychova­telkami na DM v kroužku vaření. Akce byla doplněna bio pomazánkami, kváskovým pečivem a potravinami z prodejny U zeleného stromu. Našim potěšením bylo, že akce se zúčastnila rovněž veřejnost, žáci ZŠ Štípa, senioři i hendike­povaní. Velké poděkování patří všem žákyním a studentkám, které se aktivně zapojily do přípravy i samotné prezentace v aule. Poděkování pak zvlášť náleží studentkám Tereze Rosové, Karolíně Repíkové, Renatě Jančaříkové za vynikající spolupráci a také ubytovaným žákyním druhého ročníku oboru Ošetřovatel Vendule Jasiokové, Kristýně Pokorné a Angelice Juračkové.

 • Středoškolský atletický pohár Otrokovice

 • Studenti záchranáři na 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové

  Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se studenti záchranáři z Klubu IZS zúčastnili tradiční soutěže Mladých zdravotníků – 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové, kterou v městském parku a přilehlém okolí zorganizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Zlíně.

 • Soutěžní den IZS 2018

  Dne 16. 5. 2018 se v areálu „Amfík Bukovina“ obce Popovice uskutečnil 2. ročník výchovně – vzdělávací akce „Soutěžní den Integrovaného záchranného systému“.

1 2 3 4 5 9 17