Přihlášení ke vzdělávání Další vzdělávání

ASISTENT PEDAGOGA 0445/2023 - OBSAZENO; DALŠÍ TERMÍN ZATÍM NENÍ STANOVENÝ

pro 15 až 30 účastníků (0 zbývá)

Zahájení 10. června 2023 v 8:30 hodin

5 500 Kč

Konec registrace

Řidič zdravotnické dopravní služby

pro 15 až 30 účastníků (9 zbývá)

Plánované zahájení pátek 29. září 2023 v od­poledních hodinách.

9 500 Kč splatnost celé částky měsíc před zahájením kur­zu

Konec registrace

Akutní stavy v pediatrii

pro 10 až 20 účastníků (19 zbývá)

Délka trvání kurzu 4 měsíce; plánované zahájení podzim 2023.

7 000 Kč

Konec registrace

Zajištění průchodnosti dýchacích cest a péče o pacienta s umělou plicní ventilací

pro 10 až 15 účastníků (11 zbývá)

trvání kurzu 6 měsíců; plánovaný termín zahájení podzim 2023

10 000 Kč

Konec registrace

Paliativní péče

pro 10 až 20 účastníků (10 zbývá)

délka trvání kurzu 4 měsíce; zahájení podzim 2023 (teoretický blok); ukončení leden 2024 (mezitím plnění praxe)

9 000 Kč

Konec registrace

Ošetřování nemocného s kožními ulceracemi

pro 10 až 15 účastníků (11 zbývá)

délka trvání kurzu 6 měsíců; zahájení říjen 2023 (týdenní teoretický blok); ukončení leden 2024 (mezitím plnění praxe)

8 000 Kč

Konec registrace

Katetrizace močového měchýře u muže pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře

pro 10 až 12 účastníků (0 zbývá)

délka trvání kurzu 1měsíc; zahájení podzim 2023 (dvoudenní teoretický blok).

5 300 Kč

Konec registrace

Sanitář

pro 20 až 30 účastníků (7 zbývá)

Plánované zahájení listopad 2023; ukončení březen 2024

9 500 Kč splatnost celé částky měsíc před zahájením kur­zu

Konec registrace

Rehabilitační ošetřovatelství

pro 10 až 20 účastníků (20 zbývá)

délka trvání kurzu 3 měsíce; zahájení jaro 2024

5 100 Kč

Konec registrace