Ošetřování nemocného s kožními ulceracemi Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 15 účastníků (8 zbývá)
Plánovaný termín

délka trvání kurzu 6 měsíců; zahájení podzim 2024 (týdenní teoretický blok), ukončení jaro 2025; v mezidobí plnění praxe, příprava na zkoušku.

Konec registrace
Cena

8 000 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře.

Průběh kurzu

 • Týdenní teoretický blok výuky (34 hodin)
 • Praxe 64 hodin v průběhu 6 měsíců dle svých časových a pracovních možností (na odborné chirurgické ambulanci a interním oddělení; stáž na kožním oddělení a onkologickém centru KNTB, a. s., v celkové výši 64 hodin)

Náplň kurzu

 • stavba a funkce kůže
 • Kožní ulcerace, dělení, vznik, symptomy, incidence, fáze hojení
 • Bariérové ošetřovatel­ství (infekce u kožní ulcerace)
 • Výživa a hojení ran
 • Ošetřovatel­ský proces v péči o pacienta s dekubitem a kožní ulcerací způsobenou ozářením
 • Ošetřovatel­ský proces v péči o pacienta s ulcus crusis venosum, ulcus crusis arteriosum a chronickou žilní insuficiencí
 • Ošetřovatel­ský proces v péči o pacienta s diabetickou ulcerací
 • Bolest
 • Historie ošetřování ran
 • Ošetřovatel­ský proces v péči o kožní ulcerace, léčba a prostředky k léčbě kožních ulcerací
 • Specifická dokumentace vztahující se ke kožním ulceracím
 • Edukace pacientů s kožní ulcerací

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech:

 • Plánovat ošetřovatel­skou péči u nemocného s kožní ulcerací včetně návrhu použití materiálů a pomůcek k lokálnímu ošetření
 • Rozpoznat a vyhodnotit typ, stav a fázi hojení kožní ulcerace
 • Ošetřovat kožní ulcerace
 • Aplikovat primární krytí a použít je podle znaků a etiologie ulcerace
 • Zajistit, připravit a doplnit základní a speciální pomůcky pro péči o osoby s kožními ulceracemi
 • Vést specifickou dokumentaci určenou pro ošetřovatel­skou péči v léčbě kožních ulcerací
 • Edukovat pacienta, rodinné příslušní­ky/pečují­cí v primární i sekundární prevenci vzniku kožních ulcerací, v oblasti prevence komplikaci, o ošetřova­telských postupech, ve výběru prostředků.

Způsob platby

Bankovním převodem č. ú. 14634661/0100 měsíc před plánovaným termínem zahájení (do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu!).

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet