Kurzy Další vzdělávání

Přihlášení do kurzů

AKREDITOVANÉ KVALIFIKAČNÍ KURZY

Určeno pro širokou veřejnost – zaměstnané, uchazeče ÚP, matky na rodičovské dovolené, studenty-absolventy
Co získá absolvent osvědčení příslušného ministerstva
Průběh kurzu teoretická výuka 1× – 2× týdně celodenně (7:00 – 17:00 hod.); praktickou část si uchazeč plánuje dle svých pracovních a časových možností
Kontaktní osoba Světlana Jančaříková, tel.: +420 577 0­08 111, svetlana.jancarikova@szszlin.cz

CERTIFIKOVANÉ KURZY

Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře s platným osvědčením k výkonu zdravotnic­kého povolání bez odborného dohledu
Co získá absolvent certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech
Průběh kurzu teoretická výuka v týdenních blocích nebo 1× týdně v odpoledních hodinách; praktickou část si uchazeč plánuje dle svých pracovních a časových možností
Kontaktní osoba Světlana Jančaříková, tel.: +420 577 0­08 111, svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet