Přihlášení ke vzdělávání Další vzdělávání

Řidič zdravotnické dopravní služby

pro 14 až 30 účastníků (15 zbývá)

Zahájení kurzu 30. 9. 2022 (pravděpo­dobně); ukončení do konce ledna 2023

9 500 Kč

Konec registrace

Sanitář

pro 15 až 35 účastníků (5 zbývá)

Zahájení 3. 10. 2022; ukončení do konce ledna 2023.

9 500 Kč splatnost celé částky měsíc před zahájením kur­zu

Konec registrace