Dvpp Další vzdělávání

Asistent pedagoga

Přihlášení do vzdělávání

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Určeno pedagogům ke zvyšování profesních dovedností, zájemcům, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výkon některých funkcí v oblasti pedagogiky
Co získá absolvent osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Průběh vzdělávání formou kurzů, cyklů přednášek, seminářů nebo dílen
Kontaktní osoba Ing., Bc. Alica Kavanová, tel.: +420 728 2­03 892, alice.kavanova@seznam.cz
Nabízené kvalifikační kurzy – Asistent pedagoga, Pedagog volného času pro komplexní přímou pedagogickou činnost, Pedagog volného času pro dílčí přímou pedagogickou činnost, Základní norma zdravotnic­kých znalostí pro pedagogické pracovníky.

Sdílet

Poslední úprava

Alica Kavanová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet