Rehabilitační ošetřovatelství Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 20 účastníků (18 zbývá)
Plánovaný termín

délka trvání kurzu 3 měsíce; zahájení jaro 2024

Konec registrace
Cena

5 100 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře.

Průběh kurzu

  • Dvoudenní blok teoretické výuky – 18 hodin
  • Praxe dle svých časových a pracovních možností (16 hod.) rehabilitační oddělení KNTB, a.s., Zlín – ambulantní a lůžková část.

Náplň kurzu

  • stručné základy anatomie, fyziologie pohybové a nervové soustavy
  • rehabilitační ošetřovatel­ství – problematika imobilních a částečně imobilních nemocných
  • vybavení pokoje pro nemocného s omezením hybnosti
  • rehabilitační prostředky v sesterské praxi
  • výcvik a výchova k soběstač­nosti
  • základní vyšetření psychických a pohybových schopností nemocného pro potřeby rehabilitač­ního ošetřovatel­ství
  • rehabilitační ošetřovatel­ství u vybraných onemocněních pohybového aparátu

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech.

Způsob platby

Bankovním převodem č. ú. 14634661/0100 měsíc před plánovaným termínem zahájení (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno).

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet