Zdravotnický asistent Žáci a studenti

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Vzdělávací program vás připravuje pro práci nelékařského zdravotnic­kého pracovníka, který bude poskytovat ošetřovatel­skou péči v rámci ošetřovatel­ského procesu a to pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky, popř. lékaře. Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí ošetřovatel­ských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnic­kého pracovníka.

Forma studia denní, 4-leté
Způsob ukončení maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Uplatnění absolventa u poskyto­vatelů zdravotních služeb – zdravotnická zařízení lůžkového i ambulan­tního charakteru, domácí ošetřovatel­ská péče

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet