Studijní plán Žáci a studenti – Diplomovaná všeobecná sestra

Obor vzdělání: DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 53–41-N/1.
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Celkový počet hodin
Ročník 1. 2. 3.
Semestr zimní letní zimní letní zimní letní
Počet týdnů teoretické výuky 14 14 8 8 6 6 56
Počet hodin týdně) 35 35 37 36 28 33 P/C*
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Cizí jazyk (anglický nebo německý) ** ANJ
NEJ
3 3 3 3 4 4 0/180
Z KZ Z KZ Z ZK
Latinský jazyk LAJ 2 0/28
ZK
Filozofie a etika v ošetřova­telství ETF 1 2 22/8
Z Z
Psychologie **
obecná a osobnosti POO 2 14/14
ZK
vývojová VYP 2 14/14
ZK
sociální SOP 2 10/6
KZ
zdravotnická ZDP 1 3 2 1 26/24
Z KZ Z ZK
Základy pedagogiky a edukace v ošetřova­telství ZPE 3 12/12
KZ
Sociologie SOC 2 8/8
KZ
Komunikace v ošetřova­telství KOO 2 2 20/36
Z KZ
Informační a komunikační technologie IKT 2 0/28
KZ
Zdravotnické a sociální právo ZSP 2 1 15/7
Z KZ
Veřejné zdravotnic­tví, pojišťovnic­tví a výchova ke zdraví VZP 2 1 21/21
Z KZ
Absolventský seminář ASE 2 0/12
Z
Biofyzika BFY 1 7/7
Z
Biochemie BCH 1 10/4
Z
Základy genetiky GEN 1 8/0
Z
Farmakologie FAR 2 10/6
KZ
Radiologie, radiační ochrana a nukleární medicína RAN 1 6/8
KZ
Klinická propedeutika KLP 1 2 15/15
Z KZ
Anatomie a fyziologie ANF 3 3 70/14
KZ ZK
Patafyzio­logie a patologie PPF 2 2 38/6
Z ZK
Mikrobiolo­gie, imunologie a ochrana veřejného zdraví MIO 2 2 50/6
Z ZK
Výživa a dietetika VYD 2 28/0
Z
Výzkum v ošetřova­telství VYO 2 1 16/6
Z KZ
Management a ekonomika ve zdravotnictví MEZ 1 2 6/12
Z KZ
První pomoc a medicína katastrof PPM 2 1 0/36
Z ZK
Ošetřovatel­ství ** OSE 3 2 2 3 2 76/46
KZ Z ZK Z ZK
Klinické ošetřovatel­ské dovednosti KOD 4 4 0/112
KZ KZ
Ošetřovatel­ství v klinických oborech **
Ošetřovatel­ství v interních oborech OIN 4 5 8 8 80/88 + 10 seminářů
KZ KZ KZ KZ
Ošetřovatel­ství v chirurgic­kých oborech OCH 1 4 4 6 8 70/92
Z KZ Z KZ ZK
Ošetřovatel­ství v pediatrii OPE 3 3 1 24/30
Z ZK KZ
Ošetřovatel­ství v gynekologii a porodnictví OGP 2 2 16/16
Z ZK
Ošetřovatel­ství v neurologii ONE 3 9/9
KZ
Ošetřovatel­ství v psychiatrii OPS 3 9/9
KZ
Ošetřovatel­ství v komunitní, domácí a paliativní péči OKP 2 2 0/32
Z ZK
Ošetřovatel­ství v geriatrii OGE 2 8/8
KZ
Ošetřovatel­ství v onkologii ONK 2 8/8
KZ
Rehabilitční ošetřovatel­ství RHO 4 12/12
KZ
Ošetřovatel­ství v oftalmo­logii OOF (VYK) 1 4/4
Z
Ošetřovatel­ství v otorino­laryngolo­gii OOT (VYK) 1 4/4
Z
Ošetřovatel­ství v dermato­venerologii ODE (VYK) 1 4/4
Z
Ošetřovatel­ství ve stomatologii OST (VYK) 1 4/4
Z
Ošetřovatel­ská praxe OSP 7 7 0/196
Z Z
Odborná praxe ODP 2 týdny 2 týdny 8 týdnů 8 týdnů 10 týdnů 8 týdnů 0/1520
Z Z Z Z ZK Z
Odborná praxe prázdninová OPP 2 týdny 2 týdny 0/160
Z Z
Vysvětlivky
* – P – přednášky, C – cvičení
** – předměty, z nichž se koná zkouška při absolutoriu
Z – zápočet, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK – zkouška
§ – V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem.

Sdílet

Poslední úprava

Martina Dvořáčková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet