Studijní plán Žáci a studenti – Diplomovaná všeobecná sestra

Obor vzdělání: DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 53–41-N/1.
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Celkový počet hodin
Ročník 1. 2. 3.
Semestr zimní letní zimní letní zimní letní
Počet týdnů teoretické výuky 14 14 8 8 6 6 56
Počet hodin týdně) 35 35 37 36 28 33 P/C
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Cizí jazyk (anglický nebo německý) ** ANJ
NEJ
3 3 3 3 4 4 0/180
Z KZ Z KZ Z ZK
Latinský jazyk LAJ 2 0/28
ZK
Filozofie a etika v ošetřova­telství ETF 1 2 22/8
Z Z
Psychologie **
obecná a osobnosti POO 2 14/14
ZK
vývojová VYP 2 14/14
ZK
sociální SOP 2 10/6
KZ
zdravotnická ZDP 1 3 2 1 26/24
Z KZ Z ZK
Základy pedagogiky a edukace v ošetřova­telství ZPE 3 12/12
KZ
Sociologie SOC 2 8/8
KZ
Komunikace v ošetřova­telství KOO 2 2 20/36
Z KZ
Informační a komunikační technologie IKT 2 0/28
KZ
Zdravotnické a sociální právo ZSP 2 1 15/7
Z KZ
Veřejné zdravotnic­tví, pojišťovnic­tví a výchova ke zdraví VZP 2 1 21/21
Z KZ
Absolventský seminář ASE 2 0/12
Z
Biofyzika BFY 1 7/7
Z
Biochemie BCH 1 10/4
Z
Základy genetiky GEN 1 8/0
Z
Farmakologie FAR 2 10/6
KZ
Radiologie, radiační ochrana a nukleární medicína RAN 1 6/8
KZ
Klinická propedeutika KLP 1 2 15/15
Z KZ
Anatomie a fyziologie ANF 3 3 70/14
KZ ZK
Patafyzio­logie a patologie PPF 2 2 38/6
Z ZK
Mikrobiolo­gie, imunologie a ochrana veřejného zdraví MIO 2 2 50/6
Z ZK
Výživa a dietetika VYD 2 28/0
Z
Výzkum v ošetřova­telství VYO 2 1 16/6
Z KZ
Management a ekonomika ve zdravotnictví MEZ 1 2 6/12
Z KZ
První pomoc a medicína katastrof PPM 2 1 0/36
Z ZK
Ošetřovatel­ství ** OSE 3 2 2 3 2 76/46
KZ Z ZK Z ZK
Klinické ošetřovatel­ské dovednosti KOD 4 4 0/112
KZ KZ
Ošetřovatel­ství v klinických oborech **
Ošetřovatel­ství v interních oborech OIN 4 5 8 8 80/88 + 10 seminářů
KZ KZ KZ KZ
Ošetřovatel­ství v chirurgic­kých oborech OCH 1 4 4 6 8 70/92
Z KZ Z KZ ZK
Ošetřovatel­ství v pediatrii OPE 3 3 1 24/30
Z ZK KZ
Ošetřovatel­ství v gynekologii a porodnictví OGP 2 2 16/16
Z ZK
Ošetřovatel­ství v neurologii ONE 3 9/9
KZ
Ošetřovatel­ství v psychiatrii OPS 3 9/9
KZ
Ošetřovatel­ství v komunitní, domácí a paliativní péči OKP 2 2 0/32
Z ZK
Ošetřovatel­ství v geriatrii OGE 2 8/8
KZ
Ošetřovatel­ství v onkologii ONK 2 8/8
KZ
Rehabilitční ošetřovatel­ství RHO 4 12/12
KZ
Ošetřovatel­ství v oftalmo­logii OOF (VYK) 1 4/4
Z
Ošetřovatel­ství v otorino­laryngolo­gii OOT (VYK) 1 4/4
Z
Ošetřovatel­ství v dermato­venerologii ODE (VYK) 1 4/4
Z
Ošetřovatel­ství ve stomatologii OST (VYK) 1 4/4
Z
Ošetřovatel­ská praxe OSP 7 7 0/196
Z Z
Odborná praxe ODP 2 týdny 2 týdny 8 týdnů 8 týdnů 10 týdnů 8 týdnů 0/1520
Z Z Z Z ZK Z
Odborná praxe prázdninová OPP 2 týdny 2 týdny 0/160
Z Z
Vysvětlivky
P – přednášky, C – cvičení
** – předměty, z nichž se koná zkouška při absolutoriu
Z – zápočet, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK – zkouška
§ – V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem.


Obor vzdělání: DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 53–41-N/1. od 2022
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Celkový počet hodin
Ročník 1. 2. 3.
Semestr zimní letní zimní letní zimní letní
Počet týdnů teoretické výuky 12 12 7 7 6 6 50
Počet hodin týdně) 35 35 35 35 35 35 P/C
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Cizí jazyk
(anglický/ně­mecký) *
VAN
VNE
0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/100
KZ KZ KZ KZ KZ ZK
Odborná latinská terminologie VLT 1/0 1/0 24/0
Z ZK
Anatomie ANT 3/0 0/1,5 36/18
Z ZK
Fyziologie FIG 2/0,5 24/6
ZK
Farmakologie FAR 3/0 21/0
KZ
Patologie a patologická fyziologie PIG 1/1 1/1 14/14
Z KZ
Mikrobiolo­gie, imunologie, epidemiologie a hygiena MIK 2/0 0/1 24/7
Z ZK
Základy biofyziky ZFY 1/0 0/1 7/7
Z Z
Základy biochemie ZCH 1/0 1/0 14/0
Z Z
Základy genetiky GEN 1/0 1/0 14/0
Z Z
Hematologie a transfúzní lékařství HTL 0,5/0,5 6/6
Z
Klinická propedeutika VKL 2/0 0/1 24/7
KZ ZK
Zobrazovací metody, radiační ochrana ZOB 1/0,5 12/6
Z
Ochrana a podpora veřejného zdraví OVZ 1,5/0 18/0
Z
Zdravotní gramotnost GRA 1/0,5 12/6
Z
Výživa a dietika VYD 1/0 1/0 19/0
Z KZ
Rehabilitační ošetřovatel­ství VRO 2/0 0/1 24/7
Z KZ
První pomoc PPO 1,5/0 0/1 18/12
Z ZK
Teorie ošetřovatel­ství* TEO 1,5/0 1/0 1/0 1/0 0,5/0 0,5/0 50/0
Z Z Z KZ Z ZK
Ošetřovatel­ský proces a potřeby* OBY 1/1 1/0,5 1/0 0/1 0,5/0 0/1 34/31
Z KZ Z KZ Z ZK
Ošetřovatel­ské postupy VOP 2/1 1/2 36/36
KZ ZK
Komunitní péče KOP 2/0 0/1,5 14/10,5
Z KZ
Transkulturní ošetřovatel­ství* TRA 2/0 0/1,5 12/9
Z KZ
Etika v ošetřova­telství* VET 1/0 1/0 19/0
Z ZK
Ošetřovatel­ství založené na důkazech* ODU 1/0 1/0 0/1 13/6
KZ Z KZ
Ošetřovatel­ská péče v interních oborech* OPI 1/2 1/2 2/3 2/3 38/64
KZ KZ KZ ZK
Ošetřovatel­ská péče v chirurgic­kých oborech* OPH 1,5/2 1,5/2 1/2 1/2 33/52
KZ KZ KZ ZK
Ošetřovatel­ská péče v ortopedii a traumatolo­gii* OPM 2/1 14/7
ZK
Ošetřovatel­ská péče v neurologii* OPN 1/1 1/1 12/12
Z ZK
Ošetřovatel­ská péče v pediatrii* OPA 1/1,5 1/1,5 0,5/0,5 1/0,5 23/27
Z KZ KZ ZK
Ošetřovatel­ská péče v gynekologii a porodnictví* OPG 1/1 1/1,5 14/17,5
Z ZK
Ošetřovatel­ská péče v psychia­trii* OPY 1/1 1/2 12/18
Z ZK
Ošetřovatel­ská péče v onkologii a hematoonko­logii* OPK 1/1 1/1,5 12/15
Z ZK
Ošetřovatel­ská péče v otorino­laryngolo­gii* OPL 1/1 6/6
KZ
Ošetřovatel­ská péče v oftalmo­logiii* OPF 1/1 6/6
KZ
Ošetřovatel­ská péče v dermato­venerologi­i* OPV 1/1 6/6
KZ
Ošetřovatel­ská péče ve stomatologii* OPZ 1/1 7/7
KZ
Ošetřovatel­ská péče v infekčním lékařství* OIL 2/1 12/6
ZK
Ošetřovatel­ská péče v geriatrii* OGR 1/1 1/2 12/18
Z ZK
Intenzivní ošetřovatel­ská péče* IOP 1/1 1/2 12/18
Z ZK
Paliativní péče* PAL 1/0 0/1,5 6/9
Z ZK
Základy folozofie ZFI 1,5/0 18/0
Z
Základy sociologie ZOC 1/0 1/0 19/0
Z KZ
Obecná psychologie* OBP 1/1 12/12
KZ
Vývojová psychologie* VYP 1/1 12/12
KZ
Zdravotnická psychologie* ZAP 1/0 0/1 1,5/0 0/1,5 16/16
Z KZ Z ZK
Komunikace ve zdravotnictví KVZ 1/1,5 12/18
KZ
Základy pedagogiky a edukace v ošetřova­telství* ZPE 1/0 2/0 0/1,5 21/9
Z KZ ZK
Základy zdravotnic­kého managementu ZZM 2/0 0/1 14/7
Z KZ
Základy zdravotnic­kého práva a legislativy* ZZP 2/1 14/7
KZ
Informatika a statistika ve zdravotnictví STA 0/1 0/12
KZ
Ošetřovatel­ská praxe OSP 0/11 0/8 0/228
Z KZ
Odborná praxe OBR 4 týdny 4 týdny 9 týdnů 9 týdnů 10 týdnů 8 týdnů 0/1 760
Z Z Z Z Z ZK
Odborná prázdninová praxe OPP 4 týdny 4 týdny 0/320
Z Z
Vysvětlivky
P – přednášky, C – cvičení
* – předměty, z nichž se koná zkouška při absolutoriu
Z – zápočet, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK – zkouška
§ – V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem.

Sdílet

Poslední úprava

Martina Dvořáčková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet