Diplomovaná všeobecná sestra Žáci a studenti

Obor diplomovaná všeobecná sestra vás připravuje pro samostatné poskytování ošetřovatel­ské péče prostřednic­tvím ošetřovatel­ského procesu dospělým i větším dětem u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, včetně komunitní pé­če.

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet