Odborná praxe Žáci a studenti – Diplomovaná všeobecná sestra

Odbornou praxi tvoří tyto předměty:

 • Ošetřovatel­ská praxe
  • 196 hod. v 1. ročníku
  • praxe pod přímým vedením odborných učitelek na standardních odděleních interních a chirurgických pracovišť Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
 • Odborná praxe (souvislá celotýdenní praxe)
  • 160 hod. v 1. ročníku (2 × 80 hod.)
  • 640 hod. ve 2. ročníku (2 × 320 hod.)
  • 720 hod. ve 3. ročníku (1 × 400 hod. a 1 × 320 hod.)
 • Odborná praxe prázdninová (souvislá celotýdenní praxe)
  • 80 hod. mezi 1. a 2. ročníkem (2 × 40 hod.)
  • 80 hod. mezi 2. a 3. ročníkem (2 × 40 hod.)

Odborná praxe probíhá na níže uvedených pracovištích:

Pracoviště Počet týdnů za studium
Pracoviště prevence ( krizová centra, poradenská centra,..) 1
Interní oddělení 6
Chirurgické oddělení ( ambulance, operační sály ) 6
Neurologické oddělení 2
Geriatrické oddělení 2
Psychiatric­kéodělení(am­bulance),ge­rontopsychi­atrickéod­dělení 4
Onkologické oddělení 2
Gynekologic­ko – porodnické oddělení 2
Dětské oddělení 3
Pracoviště akutní péče ( akutní příjem, JIP, ARO, DJ,..) 3
Zařízení následné péče ( LDN, D pro seniory, hospic,..) 2
Zařízení terénní péče ( agentury domácí péče ) 1
Pracoviště dle výběru školy (podle zájmu studenta, podle zaměření absolventské práce, podle regionálních podmínek, zahraniční stáže, atd..) 4

Lékařská prohlídka před zařazením studenta na odbornou pra­xi:

 • Před zahájením odborné praxe absolvuje student lékařskou prohlídku ke zjištění zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání,
 • Povinnost absolvovat prohlídku vychází z občanského zákoníku, zákona č. 373/2011 Sb., o specific­kých zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet