Absolutorium Žáci a studenti – Diplomovaná všeobecná sestra

Organizaci a obsah absolutoria se řídí platnou legislativou MŠMT – Zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou č. 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkající se organizace studia ve vyšších odborných školách.

Předměty absolutoria jsou obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů (ošetřova­telství, ošetřovatel­ství v klinických oborech, psychologie) a zkouška z cizího jazyka.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet