Přijímací řízení Uchazeči o studium – Diplomovaná dětská sestra

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízení.pdf63 k­Bpřed 25 dny

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná dětská sestra proběhne 20. srpna 2020 a bude přijato maximálně 18 uchazečů. Přihlášky přijímáme nejpozději do 7. 8. 2020

Více informací k přijímacímu řízení.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzděláváni Diplomovaná dětská sestra.

Přijatí uchazečip­df63 kBpřed měsícem

Nepřijatí uchazečip­df51 kBpřed měsícem

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Termín podání přihlášky na obory vzdělávání VOŠ se nemění, je tedy potřeba přihlášku podat do 31. 5. 2020. Vysvědčení z posledního ročníku SŠ a maturitní vysvědčení dodáte společně až po uzavření ročníku a vykonání maturitní zkoušky.
Z tohoto důvodu bude červnový termín přijímacího řízení odložen tak, abyste měli časový prostor vysvědčení dodat. O novém termínu budete informováni na webových stránkách školy a písemnou formou.

Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízení.pdf71 k­Bpřed 7 měsíci

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná dětská sestra proběhne 26. června 2020 a bude přijato maximálně 23 uchazečů.

Více informací k přijímacímu řízení.

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na VOŠZ a mají zájem o zkrácené studium najdou bližší informace zde

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet