Pokyny MŠMT k znovuotevření škol Novinky

MŠMT vydalo soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení. Žáci a studenti s nimi budou seznámeni prostřednic­tvím školních komunikačních kanálů. S pokyny se můžete seznámit i na stránkách MŠMT.

Soňa Košutová