Seminář kariérového poradenství 2024 Novinky

Dne 7. 2. 2024 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství, určený žákům a studentům absolventských ročníků v oborech vzdělávání – Ošetřovatel, Praktická sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra. Na semináři organizovaném pro více než 140 žáků a studentů absolventských ročníků vystoupili zástupci 6 hlavních a strategických partnerů naší školy spolupracu­jících při praktickém vzdělávání a odborné pra­xi:

  • Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
  • Uherskohra­dišťská nemocnice a.s.
  • Vsetínská nemocnice a.s.
  • Kroměřížská nemocnice a.s.
  • EUC Klinika Zlín, a.s.
  • NADĚJE, pobočka Zlín.

Součástí semináře bylo také neformální setkání žáků, studentů s předsta­viteli jednotlivých zařízení, při kterém se mohli žáci a studenti zástupců organizací individuálně dotazovat na vše, co je v souvislosti se vstupem do zaměstnání, nebo při odborných stážích a brigádách zajímá. Pevně doufáme, že cenné informace získané na semináři pomohou žákům a studentům při rozhodování o svém dalším profesním směřování i v získávání cenných odborných praktických dovedností důležitých pro jejich studium i budoucí zaměstnání.

Andrea Bílková a Marta Malaníková