Prchavé okamžiky zdejšího času Novinky

Výstava fotografií studentů 4. ročníku Zdravotnic­kého lycea. Co prchá? Není to čas, ale my sami. Fotografie je obraz, který trvá, mění se naše vidění. Fotografie učí vidět to, co kreslí světlo na papíře. Výstava Prchavé okamžiky našeho času je otevřena v červeném patře naší školy. K dvacátému výročí otevření budovy v Broučkově ulici, připravujeme na září 2015 přeh­lídku fotografií, zachycujících poslední dvě dekády zdravotnické školy ve Zlíně.

Jan Slovák