Dětské sestry v Brně Novinky

Studentky 2. ročníku oboru Dětská sestra, vyrazily ve středu 24.5. na exkurzi do Dětské nemocnice v Brně. Navštívily Kliniku dětské onkologie, Kliniku dětské anestezio­logie a resuscitace a Kliniku dětské neurologie. Seznámily se s dětským onkologickým pacientem, s péčí o něj a specifiky práce v intenzivní péči v praxi. Součástí byla transplan­tační JIP.

Exkurzi studentky hodnotily jako velmi přínosnou v rámci nových zkušeností. Ale práce na těchto odděleních na ně působila jak profesně, tak i psychicky náročná. Za příležitost navštívit tato oddělení jsme moc rády.

Studentky 2.D