Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků ČČK Zlín Novinky

Dne 11. 5. 2023 se v centru Zlína uskutečnilo oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků, který pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, pro žáky 1. a 2. stupně základních škol ze Zlínska.

Letos se této tradiční soutěže opět zúčastnili i žáci naší školy a to pod hlavičkou školního Klubu IZS, který zajišťuje spolupráci školy při akcích pořádaných složkami IZS, kam ČČK zcela jistě patří. Žáci 2. A oboru Praktická sestra perfektně plnili role rozhodčích a role figurantů zranění na jednotlivých stanovištích, na které se velmi pečlivě připravili.

Zapojeným žákům velmi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a držíme palce žákům 3.A, kteří budou pomáhat při realizaci krajského kola této soutěže dne 26. 5. 2023.

Více informací naleznete na stránkách ČČK Zlín zde: http://www.cervenykriz.zlin.cz/aktualne.html

Andrea Bílková