Vzdělávací akce EDUCO Zlín Novinky

Dne 19. 5. 2023 se v aule školy uskutečnila, v rámci projektu Šablony OP JAK CZ.02.02.XX/00/2–2_003/000­3586, vzdělávací akce organizace EDUCO Zlín, která se zaměřuje na odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku. V průběhu 2 hodinového workhopu byli žáci, studenti školy i odborné učitelky seznámeni s organizací rané péče ve Zlínském kraji, s činností organizace EDUCO Zlín, s průběhem poskytování rané péče v rodinách, dále byli účastníci seznámeni s edukačními materiály, s metodou TOD (tým okolo dítěte), s videoukáz­kami i ukázkami způsobů edukace, komunikace a práce s dětmi.

Andrea Bílková