Konference - Paliativní péče v nemocnici Novinky

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 proběhla na naší škole II. odborná konference Paliativní péče v nemocnici za účasti více jak dvou stovek lékařů, psychologů, sester, sociálních pracovníků a nemocničních kaplanů. Akci zorganizoval Podpůrný a paliativní tým Krajské nemocnice Tomáše Bati. Záštitu nad akcí převzali – ZK, MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Ing. Jan Hrdý – předseda představen­stva KNTB a Česká společnost paliativní medicíny. Žákyně 3. B oboru Praktická sestra byly nápomocny při samotné organizaci, ale také se zájmem vyslechly některé přednesené příspěvky odborníků v oboru. Zaznělo zde několik přednášek na uvedené téma. Práce paliativního týmu ve Zlíně v čele s MUDr. Alenou Kočendovou byla představena na několika konkrétních kazuistikách, ale také krásnou scénkou na téma – Rodinná konference. Všem pracovníkům v této oblasti přejeme, aby svým pacientům/kli­entům, ale také jejich rodinám pomáhali zvládnout náročnou životní situaci a tato práce je naplňovala radostí.

Eva Řeháková