XVII. ročník - Festival ošetřovatelských kazuistik - regionální kolo Novinky

Dne 23. března 2023 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XVII. ročník Festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol z celé Moravy, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ a VOŠZ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Opava; MSŠ-zdravotnická sekce Nový Jičín; Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, p. o., Blansko a SZŠ a VOŠZ Zlín. V závěru prezentací svůj verdikt vynesla odborná komise, složená z vrchní sestry dětského oddělení KNTB, a.s. Zlín – Aleny Pilušové, staniční sestry z interní JIP Mgr. Michaly Šůstkové a studentky naší školy Terezky Strapinové. Ta určila následující pořadí:

  1. místo – Nela Polášková, Martina Havlíková, Tereza Kociánová, Barbora Losertová – Maligní nádor cévnatky, Mendelova střední škola-zdravotnická sekce Nový Jičín
  2. místo – Jana Jalamasová, Jitka Antonie Drozdová – Ošetřovatel­ská péče o pacienta s TEP „Pacientská cesta“, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace
  3. místo – Jiří Vacl, Justýna Čermáková – Polyvalentní závislost na drogách a psychosoci­ální dopady na kvalitu života klienta psychiatrické nemocnice, Střední zdravotnická škola Kroměříž

Žákovská komise složená ze zástupců škol určila následující pořadí:

  1. místo – Jana Jalamasová, Jitka Antonie Drozdová – Ošetřovatel­ská péče o pacienta s TEP „Pacientská cesta“, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace
  2. místo – Josef Koutný, Veronika Gajdošová – Ošetřovatel­ská péče u K/N s kompliko­vaným průběhem pankreatitis acuta, Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola, Vyšší odborná škola zdravotnic­ká Vsetín
  3. místo – Nela Polášková, Martina Havlíková, Tereza Kociánová, Barbora Losertová Maligní nádor cévnatky, Mendelova střední škola-zdravotnická sekce Nový Jičín

Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře. Do programu byly zařazeny také workshopy žáků a vyučujících přítomných škol, kde si zúčastnění předávali své zkušenosti. Festivalu se zúčastnilo 180 poslucha­čů z řad žáků a odborných učitelek naší školy, ale také zúčastněných škol. Prezentujícím děkuji za vzornou přípravu a všem divákům za pozornost. Mé velké díky patří také žákyním z 3. B a 3. C, které se na organizaci FOK podílely. Dě­kuji

Eva Řeháková