Vzdělávací akce na ZZS Zlínského kraje Novinky

Dne 5. 4. 2023 absolvovali žáci 3. ročníku oboru Praktická sestra, v rámci projektu Šablony OP JAK CZ.02.02.XX/00/2­2_003/0003586, zajímavou vzdělávací akci na ZZS ZK, p.o. V průběhu 6 hodin žáci absolvovali teoreticko-praktickou výuku resuscitace dospělého a dítěte s užitím AED, modelové úlohy v rámci poskytnutí první pomoci u interních stavů, vyzkoušeli si také ošetření krvácivých poranění na sofistiko­vaném celotělovém modelu SIM MAN 3G, všichni účastníci po úspěšném absolvování praktické zkoušky obdrželi osvědčení o proškolení.

Odborný program této akce, při které žáci sdíleli s odborníky na přednemoc­niční neodkladnou péči velmi zajímavé příklady dobré praxe, si pro naše žáky připravili lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ZK, p. o.:

  • Mgr. Dana Polášková, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska
  • MUDr. Vojtěch Svízela, lékař – lektor
  • Mgr. Irena Vladyková, záchranář – lektor
  • Mgr. Michal Jakubů, záchranář – lektor
  • Oskar Sviták, záchranář – lektor

Uvedených lektorům velmi děkujeme za předání odborných znalostí a dovedností a těšíme se na další spolupráci!

Andrea Bílková