Odborná exkurze 4.A do FN Olomouc Novinky

Dne 10.3.2023 na­še třída 4.A absol­vovala odbornou exkurzi ve Fakultní nemocnici Olomouc, při které navštívila oddělení urgentního příjmu a Kliniku psychiatrie. Na urgentním příjmu jsme byli seznámení se systémem péče a tříděním pacientů dle priorit.  Nechyběla prohlídka celého oddělení, které slouží k optimali­zaci přechodu z přednemoc­niční do nemocniční péče. Podívali jsme se i na Heliport, ze kterého jsme měli krásný výhled na Olomouc. Na psychiatrické klinice jsme se seznámili s chodem oddělení a se specifiky přístupu v péči o klienty s psychia­trickým onemocněním. Výklad byl doplněn o zajímavé aktivity, jako byla např.„kur­tace“ jednoho ze spolužáků, nácviku komunikace apod. Exkurze pro nás byla před maturitní zkouškou velkým přínosem

Amálie Maršálková