FOK SZŠ – školní kolo Novinky

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 proběhlo školní kolo soutěže Festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníků oboru Praktická sestra. Nejlepší kazuistiku vybírali samotní žáci a odborné učitelky, které se festivalu zúčastnily. První místo získala žákyně 3. A Marie Fritschková s Ošetřova­telskou kazuistikou u pacienta s Guillain-Barré syndromem. Tato kazuistika nás bude reprezentovat v regionálním kole, které se koná 23. 3. 2023 na naší škole. Marušce přejeme hodně úspěchů a krásné umístění. Chtěla bych poděkovat všem prezentují­cím, ale také odborným učitelkám za perfektní přípravu kazuistik. Zase jsme se posunuli o kus dál, neboť všechny kazuistiky byly moc pěkné a bylo velice těžké vybrat tu nejlepší. Byla to nová zkušenost, jak pro prezentující, ale také diváky, které bych chtěla zároveň moc pochválit za jejich pozornost, kterou jednotlivým prezentacím věnovali, ale také zodpovědnost, s jakou přistoupili k hodnocení. Všem moc děkuji

Eva Řeháková