XVIII. ROČNÍK PSYCHOLOGICKÉ OLYMPIÁDY - regionální kolo Novinky

Dne 8. března 2023 se uskutečnilo regionální kolo Psychologické olympiády. Soutěže se zúčastnili zástupci Zdravotnic­kých škol Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Naši školu zastupovaly žákyně třetího ročníku oboru Praktická sestra – Karolína Mašková s tématem „Překonání předsudků“ a Agáta Kluková s tématem „Vina a odpuštění aneb Život bez (zá)ruky“. Do poroty zasedla Ludmila Světlíková.

Obě žákyně podaly úžasný výkon, zpracovaly nelehká témata a zaujaly svým originálním přístupem. Na stupínek vítězů se postavila Karolína Mašková, získala třetí místo.

Oběma patří velké poděkování, důstojně reprezento­valy naši školu.

Alice Stašová