MUDr. Radim Uzel, CSc. na zdravotnické škole Novinky

Ve středu 18.02. 2015 proběhla v rámci Dne prevence v aule zdravotnické školy ve Zlíně přednáška MUDr. Radima Uzla, CSc. na téma Sexuální a reprodukční zdraví. Beseda byla určena pro všechny žáky střední školy a mediálně známý sexuolog a gynekolog si svým vystoupením ihned získal všechny přítomné. Přednáška byla financována z prostředků Občanského sdružení při zdravotnické škole ve Zlíně. Tato organizace sdružuje rodiče a přátele školy, pedagogické i nepedago­gické pracovníky školy a studenty školy, kteří se ztotožňují s vizemi sdružení. Děkujeme!

Petr Kudla