Návštěva Probační a mediační služby ve Zlíně Novinky

V úterý 17. 2. 2015 a ve čtvrtek 19. 2. 2015 se žáci 3. A a 3. B zúčastnili besedy na Okresním soudě ve Zlíně. Úředníci probační a mediační služby žákům přednášeli o trestním právu. V závěru besedy si žáci vyzkoušeli sehrát soudní proces v jedné ze soudních síních.

Veronika Meitnerová