Třídíme odpad Novinky

Naše škola je zapojena v projektu Zelená škola. V modrém patře byl umístěn box pro sběr elektrood­padu, baterií, starých CD a DVD disků, tonerů z tiskáren… Již delší dobu jsou na patrech umístěny kontejnery pro umělohmotný odpad. Z podnětu žáků byly také instalovány drtiče PET lahví. Žáci 4.L nyní přispěli výrobou plakátů, které informují o možnostech třídění odpadů a dalších způsobech ekologického chování. Prohlédnout si je můžete ve vestibulu modrého pa­tra.

Karolína Mikulcová