Novinky

Soutěž ve vyřezávání dýní

V pondělí 6. 11. 2017 se v odpoledních hodinách na DM soutěžilo ve vyřezávání dýní, kterého se zúčastnily: A. Bolečková. A. Juračková, V. Jasioková, K. Pokorná. Za aktivitu i kreativitu patří poděkování především žákyním Kristýně Holbové a Renátě…

Jarmila Jánská

Poděkování Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

Obdrželi jsme děkovný dopis za účast studentů na taktickém cvičení složek IZS.

Světlana Jančaříková

Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitel školy vyhlásil na den 22. 11. 2017 volby do školské rady Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Oznámení volby do školské radypdf596 kB­před 3 lety Volební řádpdf237 k­Bpřed 3 lety

Hynek Steska

Poděkování Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

Obdrželi jsme děkovný dopis za účast studentů na akci Den otevřených dveří. 

Světlana Jančaříková

Exkurze odborných učitelek v Praze

Dne 26. 10. 2017 se 26 odborných učitelek naší školy zúčastnilo exkurze na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která se nachází v historické budově bývalé Zemské porodnice v Apolinář­ské ulici. Program…

Andrea Bílková

Studenti záchranáři spolupracují s HZS Zlín

V pátek 13. 10. 2017 se na centrální stanici HZS Zlín konal tradiční Den otevřených dveří HZS Zlínského kraje. Této akce se po roce opět zúčastnili také 4 studenti z 2. a 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, kteří jsou současně členy…

Andrea Bílková

1 68 69 70 71 72 73 74 140
RSS