Aktivizační program pro seniory Novinky

Dne 14.11.2019 js­me se vydali do Domova pro seniory a Nestátního zdravotnic­kého zařízení Hvězda Malenovice. Třída 4.B si pro klienty připravila program o zdravé životosprávě. Začali jsme krátkým hudebním tancem, kdy se zapojili nejakčnější senioři a vymýšleli různé zvukové prvky, které jsme na konci všichni zopakovali. Pak následovala přednáška o správných stravovacích návycích – kolikrát denně jíst, co patři mezi zdravé a nezdravé potraviny a jak je důležitý pitný režim. V programu bylo zahrnuto i cvičení na protažení svalů při relaxační hudbě. Klientům jsme vysvětlili co je diabetes mellitus, jaké jsou typy, možnosti léčby a následné režimové opatření. Poslední teoretickou částí bylo povídání o sebepojetí a vztahy mezi sebou. Na závěr následoval kvíz na zopakování získaných informací. Po programu nastala volná zábava, kdy měli senioři k dispozici různé pracovní listy: hledání schovaných předmětů na obrázku nebo luštění přesmyček. Byli jsme rádi, že jsme mohli na „Hvězdě“ zpříjemnit odpoledne nejen sobě, ale i všem zúčastněným a vykouzlit nejeden úsměv na tváři.
Renáta Černotová, 4­.B

Alice Drobná